Kandydat na kierowcę

Cennik - obowiązuje od dn. 01.01.2022 r.

Cennik

Kategoria Cena ilośc godzin§ teoretycznych ilość godzin praktycznych
AM 450 zł 5h 5h
A1 1350 zł 30h 20h
A2 1450 zł 30h 20h
A2 (mając A1) 700 zł 0h 10h
A (mając A2) 700 zł 0h 10h
A 1450 zł 30h 20h
B dla uczniów - 1700 zł
standardowo - 1800 zł
30h 30h
B (automat) 2000 zł 30h 30h
BE 1050 zł 0h 15h
C 2300 zł 20h 30h
CE 2300 zł 0h 25h
C + C+E (łączony) 3800 zł 20h 45h
D (mając B) 4400 zł 20h 60h
D (mając C) 3200 zł 20h 40h
kategoria AM – uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim,
kategoria A - uprawnia do kierowania motocyklem,

kategoria A1 - uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
kategoria A2 – uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW oraz motocyklem trójkowłowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
kategoria B - uprawnia do kierowania: a/ pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b/ pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, c/ ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria B kod 96 - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250,
kategoria B1 - uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
kategoria C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria C1 - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria D1 - uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria T - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria B+E, C+E lub D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
kategoria C1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
kategoria D1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

AM

800

 • Ilość godzin teoretycznych 5
 • Ilość godzin praktycznych 5

A1

1700

 • Ilość godzin teoretycznych 30
 • Ilość godzin praktycznych 20

A2

2000

 • Ilość godzin teoretycznych 30
 • Ilość godzin praktycznych 20

A2 (mając A1)

1000

 • Ilość godzin teoretycznych 0
 • Ilość godzin praktycznych 10

A (mając A2)

1000

 • Ilość godzin teoretycznych 0
 • Ilość godzin praktycznych 10

A

2000

 • Ilość godzin teoretycznych 30
 • Ilość godzin praktycznych 20

B

2200

 • Dla osób nieuczących się: 2300zł
 • Ilość godzin teoretycznych 30
 • Ilość godzin praktycznych 30

B78

2800

 • Ilość godzin teoretycznych 20
 • Ilość godzin praktycznych 40

BE

1400

 • Ilość godzin teoretycznych 0
 • Ilość godzin praktycznych 15

B (automat)

2500

 • Ilość godzin teoretycznych 30
 • Ilość godzin praktycznych 30

C

2900

 • Ilość godzin teoretycznych 20
 • Ilość godzin praktycznych 30

C+CE (łączony)

4900

 • Ilość godzin teoretycznych 20
 • Ilość godzin praktycznych 45

CE

2900

 • Ilość godzin teoretycznych 0
 • Ilość godzin praktycznych 25

D (mając C)

4300

 • Ilość godzin teoretycznych 20
 • Ilość godzin praktycznych 40

D (mając B)

5300

 • Ilość godzin teoretycznych 20
 • Ilość godzin praktycznych 60
kategoria AM – uprawnia do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim,
kategoria A - uprawnia do kierowania motocyklem,

kategoria A1 - uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
kategoria A2 – uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW oraz motocyklem trójkowłowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
kategoria B - uprawnia do kierowania: a/ pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, b/ pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, c/ ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria B kod 96 - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250,
kategoria B1 - uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
kategoria C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria C1 - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria D - uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria D1 - uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria T - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
kategoria B+E, C+E lub D+E - uprawnia do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
kategoria C1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
kategoria D1+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.