Trasy Egzaminacyjne

Przebieg trasy egzaminacyjnej w ruchu drogowym na Kategorie B1 prawa jazdy:

1. Wyjazd z Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie na ulice Hallera, w lewo,
2. Skret z ulicy Hallera w ulice Legionów, w lewo,
3. Skret z ulicy Legionów w ulice Żużlową, w lewo,
4. Na wprost z ulicy Żużlowej, na skrzyżowaniu wjazd w ulice Olsztynska,
5. Skret z ulicy Olsztynskiej w ulice Szpitalna, w prawo,
6. Zawracanie z ulicy Szpitalnej na rondzie Reagana,
7. Skret z ulicy Szpitalnej w ulice Olsztynska, w lewo,
8. Skret ulica Olsztynska na skrzyżowaniu z ulica Żużlową, w lewo,
9. Skret z ulicy Olsztynskiej w ulice Legionów, w lewo,
10. Skret z ulicy Legionów w Aleje Wojska Polskiego, w lewo,
11. Skret z Alei Wojska Polskiego w ulice Bór, w prawo,
12. Skret z ulicy Bór w Aleje Niepodległosci, w lewo,
13. Skret z Alei Niepodległosci w ulice Równoległa, w prawo,
14. Parkowanie prostopadłe lub skosne przy ulicy Równoległej,
15.Właczenie sie do ruchu na ulice Równoległa w kierunku ulicy Jagiellonskiej,
16. Skret z ulicy Równoległej w ulice Jagiellonska, w lewo,
17. Skret z ulicy Jagiellonskiej w Aleje Wojska Polskiego, w lewo,
18. Parkowanie skosne (opcjonalnie – druga próba) przy Alei Wojska Polskiego, oraz właczenie sie do ruchu,
19. Skret z Alei Wojska Polskiego w ulice legionów, w prawo,
20. Skret z ulicy Legionów w ulice Olsztynska, w prawo,
21. Zawracanie na ulicy Olsztynskiej, za skrzyżowaniem z ulicami, Żytnia i Miła,
22. Skret z ulicy Olsztynskiej w ulice Żytnią, w prawo,
23. Skret z ulicy Żytniej w ulice Orlik - Rückemanna, w lewo,
24. Skret z ulicy Orlik - Rückemanna w ulice Legionów, w prawo,
25. Skret z ulicy Legionów w ulice Hallera, w prawo,
26.Wjazd do Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie, w prawo.


Trasy egzaminacyjne prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie do pobrania w formacie pdf:
Przebieg trasy egzaminacyjnej na kategorię B1 POBIERZ
Przebieg trasy egzaminacyjnej na kategorię T POBIERZ
Przebieg trasy egzaminacyjnej na kategorię AM POBIERZ