Skip links

ABC Kursanta

Od 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).


Wykaz dokumentów składanych przez kandydata przed rozpoczęciem kursu:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (do wypełnienia w Starostwie lub u nas w OSK),
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- kolorowa fotografia o wym. 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej częsci barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawaiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi własami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E.

1. Wyjazd z Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie na ulice Hallera, w lewo,
2. Skret z ulicy Hallera w ulice Legionów, w lewo,
3. Skret z ulicy Legionów w ulice Żużlową, w lewo,
4. Na wprost z ulicy Żużlowej, na skrzyżowaniu wjazd w ulice Olsztynska,
5. Skret z ulicy Olsztynskiej w ulice Szpitalna, w prawo,
6. Zawracanie z ulicy Szpitalnej na rondzie Reagana,
7. Skret z ulicy Szpitalnej w ulice Olsztynska, w lewo,
8. Skret ulica Olsztynska na skrzyżowaniu z ulica Żużlową, w lewo,
9. Skret z ulicy Olsztynskiej w ulice Legionów, w lewo,
10. Skret z ulicy Legionów w Aleje Wojska Polskiego, w lewo,
11. Skret z Alei Wojska Polskiego w ulice Bór, w prawo,
12. Skret z ulicy Bór w Aleje Niepodległosci, w lewo,
13. Skret z Alei Niepodległosci w ulice Równoległa, w prawo,
14. Parkowanie prostopadłe lub skosne przy ulicy Równoległej,
15.Właczenie sie do ruchu na ulice Równoległa w kierunku ulicy Jagiellonskiej,
16. Skret z ulicy Równoległej w ulice Jagiellonska, w lewo,
17. Skret z ulicy Jagiellonskiej w Aleje Wojska Polskiego, w lewo,
18. Parkowanie skosne (opcjonalnie – druga próba) przy Alei Wojska Polskiego, oraz właczenie sie do ruchu,
19. Skret z Alei Wojska Polskiego w ulice legionów, w prawo,
20. Skret z ulicy Legionów w ulice Olsztynska, w prawo,
21. Zawracanie na ulicy Olsztynskiej, za skrzyżowaniem z ulicami, Żytnia i Miła,
22. Skret z ulicy Olsztynskiej w ulice Żytnią, w prawo,
23. Skret z ulicy Żytniej w ulice Orlik - Rückemanna, w lewo,
24. Skret z ulicy Orlik - Rückemanna w ulice Legionów, w prawo,
25. Skret z ulicy Legionów w ulice Hallera, w prawo,
26.Wjazd do Osrodka Ruchu Drogowego w Czestochowie, w prawo.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności